Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
Productcode:
45A17
Locatie(s):
Bladel, Eersel meer...

Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Als uw kind, ondanks intensieve zorg van de school, ernstige problemen blijft houden met lezen en spellen, kunt u uw kind aanmelden bij Affect voor onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De school stuurt het leerlingdossier op. Bij goedkeuring van het dossier door Affect wordt door Affect een beschikking aangevraagd bij de gemeente. De ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek en vervolgens vindt het onderzoek plaats bij Affect in Eersel, Bladel of Valkenswaard. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de ouders en de school. Indien er daadwerkelijk sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, wordt vervolgens het behandelplan toegelicht. Daarna start de behandeling door één van onze ervaren dyslexiebehandelaars. De behandelingen vinden wekelijks plaats op school. Zowel aan ouders als aan school wordt gevraagd intensief te oefenen met het kind. Dit vindt altijd plaats in overleg. De resultaten van de behandeling en de voortgang worden periodiek met ouders en school besproken. Affect is aangesloten bij en gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie NKD.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Het uitgangspunt bij de leesbehandeling is betekenisvol lezen. Het kind moet niet alleen beter gaan lezen, maar ook ‘lezer’ willen worden. We gaan uit van betekenisvolle boeken en teksten om een zo hoog mogelijke betrokkenheid van het kind op lezen te bewerkstelligen. De eerste tien behandelingen wordt geïnvesteerd in het lezen van boeken. Het niveau van het leesboek ligt altijd twee AVI-niveaus boven het beheersingsniveau van het kind. Affect beschikt over een eigen bibliotheek met recente kinderboeken. De teksten en boeken die centraal staan tijdens de behandeling worden ook thuis gebruikt om hardop te oefenen en te lezen, samen met de ouders (‘kilometers maken’). De basismethode voor spelling is PI-Spello. De methode gaat uit van klankstructuren die een bepaalde kleur hebben en zowel gebruikt worden binnen de spelling als binnen het lezen. Middels deze manier van werken krijgt het kind zelf meer grip op zowel het spellen als het lezen van nieuwe of onbekende woorden. Er wordt versneld waar mogelijk en herhaald waar nodig. Tijdens de behandeling is er met regelmaat aandacht voor de toepassing van het geleerde in het schrijven van zinnen/teksten. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Zij worden uitgenodigd om een aantal keer mee te kijken tijdens de behandeling. Ook wordt van hen verwacht dat ze, samen met hun kind, aan de slag gaan met het lees- en spellinghuiswerk. Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de behandeling bestaat uit: werkbladen en regelkaarten uit PI-Spello, het PI Spellobet, materialen en teksten aansluitend bij de interesse van het kind. Tevens wordt gebruik gemaakt van een ondersteunend computerprogramma behorende bij de methode Pi-Spello. De behandelaar houdt de voortgang van de behandeling bij in een logboek. Hierin wordt per behandeling de voorbereiding, het verloop van de behandeling, de leeropbrengsten, de kindspecifieke aandachtspunten, reflectie op eigen rol en het huiswerk genoteerd.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden en onderwijs, Psychische ondersteuning en Scholing
Soort aanpak Behandeling en Onderzoek en diagnostiek
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Aangeboden in:
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Bladel
Burg. Van Houdtplein 22
5531GN  Bladel
 Beschrijving
06-22971921
Bereikbaar: werkdagen

Eersel
Kerkstraat  27G
5521JK  Eersel
 Beschrijving
06-22971921
Bereikbaar: werkdagen

Valkenswaard
Waalreseweg 29
5554HA  Valkenswaard
 Beschrijving
06-22971921
Bereikbaar: werkdagen