Gezinsbehandeling bij opvoedproblematiek
Productcodes:
50J07 en 50J08
Locatie(s):

Gezinsbehandeling bij opvoedproblematiek

Complexe opvoedondersteuning

CarSa Opvoeden&zo biedt gezinsbehandeling wanneer er sprake is van een complexe opvoedsituatie. Er kan sprake zijn van een psychische stoornis (bij ouder en/of kind) of pedagogische verwaarlozing. Ook kan er sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking waardoor er een complexe opvoedsituatie ontstaat. Ook bij langdurige schooluitval of schoolweigering kan gezinsbehandeling worden ingezet.

CarSa Opvoeden&zo biedt ondersteuning wanneer de ontwikkeling en veiligheid van het kind wordt bedreigd. Bij gedwongen hulpverlening vanuit de kinderbescherming, bijvoorbeeld bij een onder toezicht stelling (OTS) of wanneer dit dreigt te gebeuren en het gezin zich in de laatste fase van het vrijwillig stadium bevindt.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

- Presentiebenadering; naast de ouder/kind staan en deze in zijn/haar kracht zetten. Betrokken hulpverlening vanuit een oprechte en open houding.

- Oplossingsgericht; vooruit kijken en kijken naar mogelijkheden.

- Positief opvoeden; kwaliteiten van het kind benadrukken en gebruiken. Niet denken in wat niet mag/kan, maar in wat wel mag/kan.

- Kind centraal; het belang van het kind staat voorop.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
ZRM Leefgebieden Activiteiten dagelijks leven, Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties, Maatschappelijke participatie en Ouderschap
Categorieën Geestelijke gezondheid, Huishouden, Opvoeden en onderwijs, Opvoeden en opgroeien, Politie, justitie en veiligheid, Psychische ondersteuning en Samenleven
Soort aanpak Begeleiding, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Persoonlijke begeleiding en Structuur bieden
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie
Intensiteit Zwaar
Specialisme AD(H)D, Agressie, Angststoornis, Autisme, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Opvoeden, Opvoedingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Psychiatrische stoornis + verstandelijke beperking, Systeemproblematiek en Verstandelijke beperking
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Rustgelegenheid op locatie:

  • Nee

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Ondersteuning op locatie

Werktijden ambulant begeleiders:

  • Tijdens kantoortijden
  • In de avond

Openingstijden locatie:

  • Tijdens kantoortijden
  • In de avond
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Gezinsbehandeling bij opvoedproblematiek? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Vessem
Wilhelminalaan 21
5512BJ  Vessem
 Beschrijving
0619620359
Bereikbaar: werkdagen

Carsa Opvoeden & zo

CarSa Opvoeden&zo biedt gezinsbehandeling bij opvoedproblemen en echtscheidingsproblematiek. We bieden gezinsbegeleiding bij mildere opvoedproblemen of als nazorg na een...

Bedrijfsprofiel