Dagbesteding / arbeidstoeleiding
Productcode:
10105
Locatie(s):
Bergeijk bekijk op kaart

Dagbesteding / arbeidstoeleiding

Alle activiteiten van De Eburon zijn gericht op begeleiding. Begeleiding heeft als doel om invulling te geven aan een individueel gevoel van welzijn en een passend toekomstperspectief voor zowel het individu als omgeving. Begeleiding wordt grotendeels geboden aan de hand van activiteiten, die zorgen voor interactie tussen deelnemers en tussen deelnemers en begeleiding. Deze activiteiten op zich hebben verschillende uitgangspunten, maar altijd gericht op het aanleren van vaardigheden enerzijds en het verwerven van inzicht anderzijds. De activiteiten beslaan een vijftal domeinen; Arbeid; op het leer-/ werkbedrijf zijn tal van werkzaamheden gericht op de exploitatie van onder andere landschapscamping & landschapsakker. Daarnaast zijn er het jaar rond werkzaamheden te doen. Dit betreft voornamelijk onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin van het woord, dus schilderen, timmeren, metaalbewerking, snoeien, grondbewerking, verzorging van het vee et cetera. Deze werkzaamheden sluiten veelal aan bij het leerproces en bieden een reëel arbeidsperspectief. Educatie & Vorming; vaak is er sprake van een achterstand in met name taal- en rekenvaardigheden, maar ook op het gebied van maatschappijoriëntatie. Hier probeert De Eburon met alle beschikbare middelen in bij te schaven. Vormende activiteiten zijn divers en veelal gericht op inzicht en zelfreflectie. Kunst & Cultuur; activiteiten op dit terrein leren jongeren breder te kijken naar de wereld om zich heen. Dit bevorderd expressie en laat de drang tot compensatiegedrag afnemen. Tevens leiden deze tot ontwikkeling van het inlevingsvermogen. Sport & Spel; is gericht op de fysieke gezondheid van jongeren, maar doet ook een beroep op sociale vaardigheden. Het leerdoel is invulling te kunnen geven aan vrije tijd. Dit is een essentiële factor voor de duurzaamheid van ontwikkeling en het leerrendement. Maatschappelijke oriëntatie; mensen vervullen ook een maatschappelijke rol. Om jongeren deze rol te laten vervullen, dienen zij eerst tot inzicht te komen dat zij onderdeel uitmaken van de maatschappij en daarin participeren. Vervolgens is het belangrijk te ontdekken hoe zij zich tot de maatschappij verhouden. Elke beleving staat in verhouding tot………, en het spiegelbeeld is vaak de maatschappij. Door middel van vrije gesprekken en activiteiten wordt dit abstracte uitgangspunt vertaald.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Dagbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Opvang, Relaties en Sociaal netwerk, Scholing, Sociale contacten, Verslaving, Werk en opleiding en Wonen
Soort aanpak Begeleiding in groep, Ontmoeten, Persoonlijke begeleiding, Structuur bieden en Training
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie
Intensiteit Middel en Zwaar
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Burn-out, Chronische beperking, Depressie, Opvoeden, Opvoedingsproblematiek, Psychiatrische stoornis + verstandelijke beperking, Stemmingsstoornis, Stress, Verstandelijke beperking en Zelfstandig wonen
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Nederlands
Aangeboden in:
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst Dagbesteding / arbeidstoeleiding? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Bergeijk
kleine witrijt, 3a 3a
5571XE  Bergeijk
 Beschrijving
0497513095
Bereikbaar: werkdagen

De Eburon

De Eburon biedt intensieve begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een psychiatrische en / of lichtverstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek in de vorm...

Bedrijfsprofiel