Multi Systeem Therapie (MST)
Locatie(s):
Den Bosch en Etten-Leur bekijk op kaart

Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing. MST is ook geschikt voor jongeren en hun ouders waarbij eerder behandelingen niet effectief bleken. Qua zorgzwaarte is het 1 niveau hoger dan Functional Family Therapy wat de Viersprong ook aanbiedt..

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Wat is deze MST therapie en hoe kunnen we cliënten ermee helpen? MST is een therapie aan huis en richt zich op de levensgebieden waarin de jongere problemen ondervindt: thuis, op school, in de vrije tijd en met vrienden. Samen met de ouders en andere betrokkenen bij het gezin, brengt de MST-therapeut in kaart welke factoren het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen. Er wordt gekeken hoe iedereen mee kan helpen en een taak kan krijgen bij de verandering die nodig is. Er worden concrete hierover afspraken met elkaar gemaakt. Een moeder in MST: “ Ik ben nu voorbereid op confrontaties met mijn kind. Ik weet hoe te reageren en ben zelfverzekerder. Door het als ouders ander te gaan doen, merk je dat het werkt. …Er is geen fysieke agressie meer, er wordt niet meer gespijbeld.” Duur van de behandeling De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis. Je kunt de MST-therapeut of een collega 24 uur per dag bereiken. Behandelresultaten Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door MST de recidive van ernstige delicten door de jongere significant vermindert, het functioneren van het gezin significant verbetert en het aantal uithuisplaatsingen significant daalt. MST is op het hoogste niveau erkend door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (zie Databank effectieve jeugdinterventies. MST vindt plaats thuis bij het


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
ZRM Leefgebieden Geestelijke gezondheid en Huiselijke relaties
Categorieën Geestelijke gezondheid, Meedoen in de samenleving, Opvoeden en onderwijs, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid, Politie, justitie en veiligheid, Psychische ondersteuning, Samenleven, Veiligheid in de thuissituatie, Verslaving, Vrije tijd en Werk en opleiding
Soort aanpak Behandeling, Crisis, Gezinsondersteuning, Structuur bieden, Therapie en Training
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie en Met verwijzing
Specialisme AD(H)D, Autisme, Echtscheiding, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Opvoeden, Opvoedingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Systeemproblematiek, Trauma / ingrijpende levensgebeurtenissen, Verslavingsproblematiek (alcohol), Verslavingsproblematiek (drugs), Verslavingsproblematiek (gamen) en Verstandelijke beperking
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Schooluitval, Thuiszitter en Verslavingsproblematiek
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar), Jeugd (tot en met 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Voorzieningen:
Aanvullende ondersteuning Behandelmogelijkheden
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Ondersteuning op locatie
  • Verblijf op locatie
  • Thuis ambulant
Gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Bergeijk, Best, Bladel, Breda, Drimmelen, Eersel, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oirschot, Oosterhout, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Werkendam, Woudrichem en Zundert
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Wijk 1 (Prinsenbeek), Wijk 10 (Blauwe Kei, Overakker, IJpelaar, Ginneken, Sportpark), Wijk 11 (Ulvenhout, Bavel, Nieuw Wolfslaar), Wijk 2 (Kroeten, Overkroeten, Muizenberg, Kesteren, Gageldonk, Kievitsloop), Wijk 3 (Hoge Vucht, Doornbos-Linie), Wijk 4 (Teteringen, Waterdonken), Wijk 5 (Haagpoort, Tuinzigt, Westerpark, Heilaar) , Wijk 6 (Heuvel, Princenhage, Buitengebied Zuid-West), Wijk 7 (Boeimeer, Ruitersbos), Wijk 8 (Centrum, Belcrum) , Wijk 9 (Brabantpark, Heusdenhout), Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Multi Systeem Therapie (MST)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Den Bosch
Kooikersweg 203C
5223KE  Den Bosch
 Beschrijving
0887656601
Bereikbaar: werkdagen

Etten-Leur
Bredaseweg 175
4872LA  Etten-Leur
 Beschrijving
088 765 6707
Bereikbaar: werkdagen

De Viersprong

Een perspectief op een beter leven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, is het doel van de Viersprong. Wij helpen multiprobleemgezinnen,...

Bedrijfsprofiel