Stabiliteit en behoud, meervoudig complex
Productcode:
10103
Locatie(s):
Eindhoven bekijk op kaart

Stabiliteit en behoud, meervoudig complex

Het profiel Stabiliteit en Behoud is er op gericht dat we je helpen om naar het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creeeren van stabiliteit. Het doel bij dit profiel kan ook zijn om te voorkomen dat het slechter met je gaat.

Er is sprake van een meerdere, complexe hulpvragen; vaak op meerdere leefgebieden.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Dit product kan worden ingezet wanneer de hulpvraag complex is. We komen minimaal twee keer week langs, kunnen mee gaan naar afspraken en er is tussendoor vaak nog telefonisch contact.

In het begin van het traject zullen waar nodig een aantal zaken tijdelijk overgenomen worden, met als doel het wegnemen/stabileren van eventuele crisissituaties. Al snel zal er stapsgewijs worden gewerkt aan het terugpakken van de autonomie door te leren bepaalde zaken weer zelfstandig op te pakken.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Financiën, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Opvang, Relaties en Sociaal netwerk, Scholing, Verslaving en Wonen
Verwijzing Met indicatie
Specialisme AD(H)D, Agressie, Angststoornis, Autisme, Burn-out, Chronische beperking, Depressie, Echtscheiding, Eetstoornis, Hechtingsproblematiek, Hoog gevoeligheid, Huiselijk geweld / kindermishandeling, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoedingsproblematiek, PTSS, Paniekstoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Psychiatrische stoornis + verslaving, School / schoolgang, Stemmingsstoornis, Stress, Systeemproblematiek, Trauma / ingrijpende levensgebeurtenissen, Verslavingsproblematiek (alcohol) en Verslavingsproblematiek (drugs)
Doelgroep:
Taal Arabisch, Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven

Locaties

Wil je informatie van de dienst Stabiliteit en behoud, meervoudig complex? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Pastoriestraat 139
5612EK  Eindhoven
 Beschrijving
06-53680618
Bereikbaar: werkdagen

impegno

Impegno biedt tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met flinke psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we...

Bedrijfsprofiel