Ambulant regulier WMO 18+ BOV Kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)
Productcode:
10101
Locatie(s):
Eindhoven bekijk op kaart

Ambulant regulier WMO 18+ BOV Kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)

Jan Arends begeleidt sinds 2010 met succes een divers palet aan cliënten. Mensen met enkelvoudige en meervoudige problematiek op het terrein van huisvesting, dagbesteding, financiën, huiselijke relaties, gezondheid en gedrag. Mensen met een psychische, psychiatrische en/of sociale beperking en/of LVB. Veel van onze cliënten hebben daarnaast een forensische achtergrond en/of zijn verslaafd (geweest). Kortom, een middelzware tot zware doelgroep waarbij regelmatig sprake is van een crisis: van dreigende dakloosheid tot psychotisch gedrag. Ook de culturele achtergrond van onze cliënten is zeer divers: van alle culturen, gezindten en achtergronden.

We bereiken onze cliënten door contacten met sociale wijkteams, door afspraken te maken bij de steunpunten en zo zichtbaar te zijn voor cliënten. Daarnaast participeren we veelal in het veiligheidshuis, hebben we intensieve contacten met Reclassering, met woningbouw en met GGZ instellingen. We bezoeken waar mogelijk cliënten thuis en anders altijd in de buurt van de cliënt.

Voor regio BOC Kempen bedienen wij de clientprofielen 10101 tm 10109.

Bij 'verandering en groei' is het doel Inwoner (en omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zoveel mogelijk regie over te voeren. Het participatieniveau wordt ontwikkeld, verhoogd en behouden op hoogste niveau (zelfstandigheid).

Bij 'stabiliteit en behoud' is het doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid.

Bij 'welbevinden' is het doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening voor de inwoner en langer thuis wonen mogelijk maken.

Jan Arends verzorgt dit zowel bij enkelvoudig complex of meervoudig als meervoudig complex.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Als de gemeente of de reclassering de cliënt een zorgindicatie geeft voor begeleiding dan kan de cliënt hiervoor bij Jan Arends terecht. Ambulante begeleiding van een Jan Arendscoach gebeurt bij de cliënt thuis of in elk geval bij hem of haar in de buurt. Jan Arends biedt begeleiding op één, meerdere of alle domeinen van het leven. Dit kan gaan om financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, gezondheid, huisvesting en gedrag.

Om te bepalen wat nodig is, beginnen we met het samen met de cliënt doornemen van de Zelfredzaamheidsmatrix. Zo krijgen we snel zicht op zijn of haar huidige zelfredzaamheid en weten we op welke leefdomeinen ondersteuning noodzakelijk is. Samen maken we een plan waarin we doelen, activiteiten en afspraken vastleggen. Hierbij betrekken we ook mensen uit de omgeving van de cliënt en maken daarbij gebruik van voorliggende voorzieningen.

De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van de oplossingsgerichte methodiek en de inzet van ons online instrument .

Uitgangspunten methodiek JA

  • Oplossingsgericht
  • Duurzame gedragsverandering door het werken aan en met motivatie
  • Meetbare resultaten
  • Begeleiding op elk leefgebied

Bij Jan Arends zijn wij ervan overtuigd dat actief bezig zijn in de maatschappij goed voor mensen is. Daarom vinden we actieve participatie belangrijk en is dat altijd onderdeel van onze begeleiding. Stress, schulden, psychische problematiek etc. maken vaak dat mensen zich terugtrekken, passief worden waardoor problemen nog groter lijken. Door van betekenis te zijn voor anderen, waardering te krijgen van anderen in welke vorm dan ook – geld, aandacht, erkenning – groeit het zelfvertrouwen van de cliënt en is hij of zij meer en beter in staat om te gaan met de eigen problematiek, zelf oplossingen te bedenken en de eigenwaarde te vergroten.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Administratie en schulden, Dagbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Inkomen, administratie en schulden, Meedoen in Eindhoven, Meedoen in de samenleving, Politie, justitie en veiligheid, Psychische ondersteuning, Relaties en Sociaal netwerk, Sociale contacten, Veiligheid in de thuissituatie, Vrije tijd, Werk en opleiding en Wonen
Soort aanpak Begeleiding, Bemiddeling/coaching, Persoonlijke begeleiding, Structuur bieden en Training
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie en Met verwijzing
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Chronische beperking, Depressie, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Paniekstoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Psychiatrische stoornis + verslaving, Psychiatrische stoornis + verstandelijke beperking, Stemmingsstoornis, Stress, Verstandelijke beperking, Verstandelijke beperking + verslaving en Zelfstandig wonen
Doelgroep:
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Rustgelegenheid op locatie:

  • Nee

Openingstijden locatie:

  • Tijdens kantoortijden

Werktijden ambulant begeleiders:

  • Tijdens kantoortijden

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Ondersteuning op locatie
Gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Bergeijk, Best, Bladel, Breda, Drimmelen, Eersel, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oirschot, Oosterhout, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Werkendam, Woudrichem en Zundert

Locaties

Wil je informatie van de dienst Ambulant regulier WMO 18+ BOV Kempen (cliëntprofielen 10101 tm 10109)? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Zernikestraat 7
5612HZ  Eindhoven
 Beschrijving
088-2701200
Bereikbaar: werkdagen

Jan Arends bv

Ben je de grip op je leven kwijt? Bij Jan Arends helpen we je graag verder. We geven begeleiding, training en opvang bij het dagelijks leven. En we doen we er alles aan om je te...

Bedrijfsprofiel