Ambulante woonbegeleiding voor volwassenen
Productcode:
10106
Locatie(s):
Eindhoven bekijk op kaart

Ambulante woonbegeleiding voor volwassenen

Ambulante woonbegeleiding begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding. We gaan een of twee keer per week thuis op bezoek bij de cliënt. Samen nemen we stap voor stap de leefgebieden onder de loep, zoals de administratie, psychische en/of verslavings- problemen, structuur in de dag, omgaan met justitie en orde in het huishouden. Het vinden en houden van een baan vinden we van wezenlijk belang. We stellen samen met de cliënt doelen op. We beginnen bij wat de cliënt zelf kan versterken en bij het aanleren van (woon)vaardigheden. Successen vieren we. Bij sommige onderwerpen kan de woonbegeleider adviseren om de hulp van een collega-instelling in te roepen, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. Indien van toepassing zijn er contacten met de reclassering. Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwen, waarbij problemen hanteerbaar zijn en geen strafbare feiten worden gepleegd. In de maatschappij We leren mensen mee te doen in de samenleving, onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding. Cliënten leren problemen zelf te voorkomen of op te lossen, waardoor recidivekansen worden kleiner. Door de focus op werk dragen we bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo voorkomt Voortgang dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld.

André: "Het scheelde niet veel of ik was uit huis gezet. Ik betaalde mijn rekeningen niet, kocht veel liever drugs. Gelukkig heeft het Leger des Heils mijn huur overgenomen- men. Dit betekende wel, dat ik me begeleidbaar op moest stellen, zo heet dat. Geen punt, want ze leren me alles wat nodig is om het straks zelf te kunnen. Ze hielpen me weer aan werk. Ik verdien mijn eigen brood. Ik ben weer mens."

Bijzonderheden: Naast begeleiding bij de hulpvrager thuis heeft Leger des Heils ook verschillende plekken voor huisvesting op locatie Waghemakerstraat in Eindhoven.

Effect: Ambulante woonbegeleiding is gericht op herstel en stabiliteit. Duur: Ambulante woonbegeleiding kan kortdurend ingezet worden gericht op herstel of langdurig gericht op stabiliteit.

Aanmelden: via Wij040 of centrale aanmelding maatschappelijke opvang; via de gemeente(loket) of bij de maatschappelijke opvang.

Locatie: Bij de hulpvrager thuis of op de locatie Waghemakerstraat te Eindhoven.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Leger des Heils werkt volgens de krachtige basismethodiek Herstelwerk van Judith Wolf UMC. Samen met de cliënt nemen we stap voor stap leefgebieden onder de loep: woonvaardigheden, financiën en burgerzaken, psychische gezondheid, verslavingsproblemen en omgaan met justitie.

Het Leger des Heils begeleidt volwassenen, jongeren en gezinnen. Bij hen spelen er meerdere problemen tegelijkertijd. Vaak is er al andere hulpverlening geweest, maar zonder blijvend succes.

We pakken samen stap voor stap de verschillende leefgebieden onder de loep en stellen doelen op. We beginnen bij wat de deelnemer zelf kan versterken. Wij zien steeds nieuwe kansen, en successen vieren we. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de deelnemer bij de hulpverlening. Als het nodig is, roepen we in overleg met het gezin de hulp in van anderen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of reclassering.

We sluiten aan bij wat de deelnemer nodig heeft en als het nodig is, beginnen we gewoon opnieuw. Ook een tweede of derde keer.

Als opschalen noodzakelijk is:

Ambulanten woonbegeleiding wordt ingeschakeld als (één of) meerdere van onderstaande situaties van toepassing zijn:

Dreigend of feitelijk verlies van woonruimte;

  • Huiselijk geweld;
  • Overlast ;
  • Informeel netwerk is beperkt, overbelast of versterkt problematiek;
  • Onvoldoende zelfregulering: ernstige gezondheidsproblemen, zelfverwaarlozing en/of zelfbeschadiging;
  • Reguliere professionele hulp is ontoereikend.

Afschalen indien mogelijk:

Waar mogelijk is de begeleiding slechts tijdelijk en gericht op vooruitgang. Doel is dat de deelnemer een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwt, waarbij problemen hanteerbaar zijn. Dit betekent: Stabiele woonruimte; Toereikend inkomen; Administratie op orde; Dagactiviteiten + stabiele dagstructuur; Veiligheid (ook van kinderen); Geen overlast; Informeel netwerk is voldoende steunend; Zelfregulering; Reguliere professionele hulp is toereikend.

Zodra bovenstaande situatie behaald is zal de intensieve ondersteuning worden afgeschaald. Bijvoorbeeld door overdracht naar reguliere professionele hulp zoals het sociale (wijk)team. Indien noodzakelijk kan ondersteuning ook langdurig worden ingezet, gericht op stabiliteit en behoud van de behaalde resultaten.


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
ZRM Leefgebieden Activiteiten dagelijks leven, Dagbesteding, Financiën, Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties, Huisvesting, Lichamelijke gezondheid, Maatschappelijke participatie, Sociaal netwerk, Verslaving en Vrije tijd
Categorieën Dagbesteding, Huishouden, Inkomen, administratie en schulden, Lichamelijke gezondheid, Meedoen in Eindhoven, Opvoeden en onderwijs, Persoonlijke verzorging en huishouding, Psychische ondersteuning, Samenleven, Sociale contacten, Verslaving, Vervoer, Vrije tijd, Werk en opleiding en Wonen
Soort aanpak Begeleiding en Structuur bieden
Soort aanbod Met verwijzing
Verwijzing Met indicatie
Specialisme Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, Huiselijk geweld / kindermishandeling, Opvoedingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Psychiatrische stoornis + verslaving en Systeemproblematiek
Doelgroep:
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Engels en Nederlands
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant

Werktijden ambulant begeleiders:

  • Tijdens kantoortijden
Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Ambulante woonbegeleiding voor volwassenen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Raiffeisenstraat  1
5611CH  Eindhoven
 Beschrijving
0402393160
Bereikbaar: werkdagen