MB Kinder- en Jeugdpsychologie
Locatie:
Eindhoven bekijk op kaart

MB Kinder- en Jeugdpsychologie

MB Kinder- en Jeugdpsychologie is een kleinschalige en zelfstandige praktijk voor kinderen en jongeren tot 23 jaar, hun ouders en andere betrokkenen. MB is gespecialiseerd in hulp aan schoolgaande kinderen en jongeren bij wie het leren niet vanzelf gaat of de ontwikkeling anders verloopt. MB staat onder leiding van Manita Buitenweg, een betrokken en gedreven Orthopedagoog-Generalist, Kinder- en Jeugdpsycholoog en onderwijskundige met meer dan 20 jaar werkervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg. MB werkt samen met Malou Avenhuis, dyslexiebehandelaar, remedial teacher en logopedist. MB Kinder- en Jeugdpsychologie is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, dé brancheorganisatie voor dyslexiezorgverleners. Met deze aansluiting bent u verzekerd van hoge kwaliteit van dyslexiezorg. Na aanmelding kunt u doorgaans binnen twee weken terecht voor de eerste kennismaking. MB kent geen wachttijd tussen onderzoek en behandeling. Binnen twee weken na de laatste onderzoeksdag ontvangen de ouders de resultaten van het onderzoek. Het zorgtraject voor kinderen met een vermoeden van dyslexie start met de beoordeling van het onderwijsdossier. De basisschool levert het onderwijsdossier aan. MB Kinder- en Jeugdpsychologie toetst dan of een kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg. De criteria hiervoor kunt u nalezen op onze website. Valt een kind buiten de criteria, dan kan er nog steeds sprake van dyslexie zijn. Een particulier bekostigd traject is dan een mogelijkheid. Het onderzoek begint altijd met een intakegesprek met de ouders. In dit gesprek met de onderzoeker wordt alle relevante voorinformatie doorgenomen en het verloop van het onderzoek toegelicht. De intake doet MB graag met beide ouders. Met behulp van de meest recente wetenschappelijke inzichten en onderzoeksmaterialen brengt MB de ernst en de verklarende factoren van de problemen van de leerling in kaart. Het dyslexieonderzoek bestaat meestal uit twee dagdelen. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een rapportage die binnen twee weken na de laatste onderzoeksdag per e-mail aan de ouders wordt aangeboden. Hierna volgt een persoonlijk eindgesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek worden de resultaten verder toegelicht en de mogelijkheden van eventuele behandeling besproken. Kinderen met dyslexie worden bij MB individueel behandeld; op school of in de eigen praktijk. Gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar vindt één keer per week een behandeling van ongeveer 45 minuten plaats. MB geeft de voorkeur aan behandeling binnen de eigen praktijk. Uit onderzoek is gebleken dat behandeling binnen de eigen praktijk tot betere resultaten leidt dan behandeling op school. Voordelen van behandeling binnen de eigen praktijk zijn de rust en het nauwe contact met ouders. MB werkt met het volledig webbased behandelprogramma Aamigo. Dit behandelprogramma is bewezen effectief en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over dyslexie. De behandeling start met het leggen van een goede koppeling tussen letter en klank. Daarna worden stap voor stap de spellingregels behandeld en wordt er geoefend met het lezen. Tot slot komen de werkwoordspelling, de leenwoorden en de bastaardwoorden aan bod. Ieder kind doorloopt in zijn of haar eigen tempo het behandelprogramma. Door het webbased behandelprogramma kan de stof die tijdens de behandeling aangeboden is gemakkelijk thuis en op school geoefend worden. Huiswerk is een vast onderdeel van de behandeling. Het is dan extra stimulerend als ouders en leerkrachten ondersteuning bieden. De behandelaar kan de resultaten van het huiswerk inzien en de behandeling indien nodig aanpassen. MB onderhoudt met goedvinden van de ouders gedurende het gehele behandeltraject contact met de leerkrachten. Door samen te werken kunnen namelijk betere resultaten bereikt worden.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Jeugdzorg en Psychologie
Bedient Noord-Brabant
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Jeugd Behandeling
 • Jeugd Vervoer
 • Met indicatie
 • Best
 • Oirschot
 • Veldhoven
 • Bergeijk
 • Bladel
 • Eersel
 • Reusel-De Mierden
 • 45A17: Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
 • 42A03: Vervoer Jeugd
 • 42A04: Vervoer Jeugd Rolstoel

Locaties

Diensten van MB Kinder- en Jeugdpsychologie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
Jan Smitzlaan  7
5611LD  Eindhoven
 Beschrijving
0418 700509
Bereikbaar: werkdagen

Jan Smitzlaan  7
5611LD 

Eindhoven

  Beschrijving
 Website
0418 700509
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties