Novafarm-Grip
Locaties:
Breda en Sprundel bekijk op kaart

Novafarm-Grip

NovaFarm-Grip is uniek in Nederland door het uitzonderlijke concept waar op zorgboerderijen begeleiding wordt geboden aan (ex)-verslaafden, (ex)-justitiabelen en/of mensen met problemen op psychisch of sociaal gebied. Het leven kan door wat voor reden dan ook ernstig worden ontregeld. Wij bieden zorg aan mensen die psychische en/of verslavingsproblemen hebben. NovaFarm-Grip helpt om het ontregelde leven weer op orde te brengen. Onze zorgboerderijen liggen verspreid over geheel Noord-Brabant.
Beknopte informatie Dagbesteding NovaFarm-Grip
• Uniek product
• Verschillende boerderijen
• Dieren hebben vaak positieve invloed op cliënt
• Goede dagstructuur
• Nuttig bezig zijn in de buitenlucht
• Voorkomen van verveling en overlast
• Rustige, stabiele en prikkelarme omgeving.
• Cliënten tellen weer echt mee !! Beknopte informatie Individuele begeleiding NovaFarm-Grip

Soms is er meer nodig dan alleen dagbesteding
• Ambulante ondersteuning op alle leefgebieden
• Grip krijgen op het leven, functioneren
• Snelle inzet en opschalen
• Inschakelen van expertise
• Zowel kortdurend als langdurig
• Nazorg beschermd wonen

Beknopte informatie Beschermd Wonen NovaFarm-Grip Verspreid over de Noord-Brabant beschikken wij over beschermd wonen plekken op boerderijen. Het gaat hierbij altijd om beschermd wonen in combinatie met dagbesteding. Cliënten kunnen hierbij in een prikkelarme omgeving en vaak wat verder weg van hun problematische omgeving werken aan een nieuwe gezonde toekomst. Deze trajecten bewijzen al meer dan 15 jaar dat dit goed werkt. Het bezig zijn in de buitenlucht, het werken met dieren, maar ook het even weg zijn uit de eigen omgeving zijn belangrijke pijlers van deze trajecten.
• Wonen bij de boer
• Trajecten van een jaar
• Intensieve trajecten
• Boer en boerin zijn stabiele factor
• Structuur in een beschermde omgeving
• Intensieve begeleiding Gericht op: -Stabilisering -Gedragsverandering -Praktische zaken Doel = zo zelfstandig mogelijke terugkeer in maatschappij


Met indicatie 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Wmo Begeleiding
 • Wmo Beschermd wonen
 • Met indicatie
 • Best
 • Oirschot
 • Veldhoven
 • Bergeijk
 • Bladel
 • Eersel
 • Reusel-De Mierden
 • 10101: Clientprofiel Stabiliteit en behoud, enkelvoudig
 • 10102: Clientprofiel Stabiliteit en behoud, enkelvoudig complex of meervoudig
 • 10103: Clientprofiel Stabiliteit en behoud, meervoudig complex
 • 10104: Clientprofiel Verandering en groei, enkelvoudig
 • 10105: Clientprofiel Verandering en groei, enkelvoudig complex of meervoudig
 • 10106: Clientprofiel Verandering en groei, meervoudig complex
 • 10107: Clientprofiel Welbevinden, enkelvoudig
 • 10108: Clientprofiel Welbevinden, enkelvoudig complex of meervoudig
 • 10109: Clientprofiel Welbevinden, meervoudig complex
 • 10A60: Ondersteuning Zelfstandig Leven - Plus

Locaties

Diensten van Novafarm-Grip zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
.. ..
4838  Breda
 Beschrijving
0413820384
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend

Sprundel

4714  Sprundel
 Beschrijving
0413820384
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend

Producten en diensten

.. ..
4838 

Breda

  Beschrijving
 Website
0413820384
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend


Meer locaties