Praktijk voor Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers
Locatie:
Hilvarenbeek bekijk op kaart

Praktijk voor Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers

Onderscheidend vermogen van onze praktijk

Wij trachten ons te onderscheiden als praktijk door een praktische op maat gesneden begeleiding. Wij richten ons op die factoren die het beste zijn te beïnvloeden en die voor kind, ouders en school zo snel mogelijk het meest optimale effect hebben. Daarbij gaan wij uit van de unieke situatie waarin elk kind zich bevindt en wordt niet gewerkt met standaardbehandelingen. Samen met u en school wordt gekeken welke begeleiding voor uw zoon/dochter dient te worden opgezet. Wij gaan uit van wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk bewezen behandelingen, waarin samen met de desbetreffende psycholoog/orthopedagoog en diens ervaring gekeken zal worden hoe het grootst mogelijk effect bereikt kan worden. Uw kind en u als ouders zijn daarbij de centrale spil en samen wordt gekeken wat er in uw situatie nodig is.

Belangrijk is altijd in mogelijkheden te denken en diagnose en behandeling niet te zien als etiketjes/labeltjes plakken. Elk kind/jongere heeft kwaliteiten/mogelijkheden; samen op zoek gaan hiernaar en met elkaar dit verwezenlijken vormt het uitgangspunt.

Praktijk Barend Spijkers is een kleinschalige praktijk die een brede en jarenlange ervaring heeft in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en hun ouders en andere direct betrokkenen, zoals remedial teachers, basis- sbo- en voortgezet onderwijsscholen betreffende allerlei soorten hulpvragen. Tevens is de praktijk gespecialiseerd in het diagnosticeren van allerlei leer- en ontwikkelingsproblemen bij jongeren en verricht zij ook onderzoek en coaching bij volwassenen.

Ieder persoon ontplooit zich binnen het gezin/ school /werk/ relatie en beschikt over strategieën om zich binnen zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen. Er doen zich situaties voor waarin je in een onmachtpositie terecht komt. Er kan dan sprake zijn van een blokkade welke een diepe impact kan hebben in het functioneren in het dagelijkse leven.
Je kunt dan onvoldoende gebruik maken van je mogelijkheden en loopt vast in de ontwikkeling. Op dat moment kan het gewenst zijn te bekijken hoe het proces dat is vastgelopen weer op gang kan worden gebracht. Hierbij kan de hulp van een deskundige worden ingeroepen.

Om de oorzaak van de problemen in kaart te brengen kan een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Door middel van gerichte diagnostiek wordt een beeld geschetst van het functioneren. Het psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats vanuit wetenschappelijk getoetste theorieën, waarbij wordt uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent leren en gedrag. Wij vinden het belangrijk niet slechts aandacht te hebben voor de risicofactoren, maar zeker ook aandacht te besteden aan de positieve kwaliteiten. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een begeleidings- c.q. coachingsplan opgesteld met praktische adviezen. Het is daarbij niet alleen belangrijk inzicht te krijgen in de problemen, maar vooral ook uitzicht te bieden.

Het gehele onderzoek vindt plaats in een prettige omgeving met een gezellige en huiselijke sfeer.

De hoofdlocatie is gelegen aan de Paardenstraat 2 in Hilvarenbeek, waar zowel de diagnostiek als de behandeling/begeleiding zal plaatsvinden.

Specificaties

Algemeen:
Diensten GZ psycholoog, Kinder en jeugd Psycholoog NIP en Orthopedagoog
Bedient Noord-Brabant
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Jeugd Behandeling
 • Jeugd Vervoer
 • Met indicatie
 • Best
 • Oirschot
 • Veldhoven
 • Bergeijk
 • Bladel
 • Eersel
 • Reusel-De Mierden
 • 45J20: Jeugdhulp ambulant regulier (middel)
 • 45J22: Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht)
 • 45J23: Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel)
 • 45A17: Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
 • 45J14: Diagnostiek
 • 42A03: Vervoer Jeugd
 • 42A04: Vervoer Jeugd Rolstoel

Locaties

Diensten van Praktijk voor Orthopedagogie B.W.F.M. Spijkers zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Hilvarenbeek
Paardenstraat  2
5081CH  Hilvarenbeek
0135130514
Bereikbaar: werkdagen

Paardenstraat  2
5081CH 

Hilvarenbeek

 Website
0135130514
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties